ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สารผสมอาหารและยูเรียทำลายอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สารผสมอาหารและยูเรียทำลายอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง
นักวิจัย : พิศมัย ศรีสุขประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้สารผสมอาหารและยูเรียทำลายอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง

บรรณานุกรม :
พิศมัย ศรีสุขประเสริฐ . (2540). การใช้สารผสมอาหารและยูเรียทำลายอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิศมัย ศรีสุขประเสริฐ . 2540. "การใช้สารผสมอาหารและยูเรียทำลายอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิศมัย ศรีสุขประเสริฐ . "การใช้สารผสมอาหารและยูเรียทำลายอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2540. Print.
พิศมัย ศรีสุขประเสริฐ . การใช้สารผสมอาหารและยูเรียทำลายอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2540.