ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในงานวิจัยของคณาจารย์และข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในงานวิจัยของคณาจารย์และข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
นักวิจัย : อรณา พิทยากรศิลป์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในงานวิจัยของคณาจารย์และข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

บรรณานุกรม :
อรณา พิทยากรศิลป์ . (2541). การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในงานวิจัยของคณาจารย์และข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรณา พิทยากรศิลป์ . 2541. "การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในงานวิจัยของคณาจารย์และข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรณา พิทยากรศิลป์ . "การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในงานวิจัยของคณาจารย์และข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2541. Print.
อรณา พิทยากรศิลป์ . การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในงานวิจัยของคณาจารย์และข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2541.