ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการลดปริมาณการใช้น้ำและปุ๋ยในการผลิตไม้กระถาง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการลดปริมาณการใช้น้ำและปุ๋ยในการผลิตไม้กระถาง
นักวิจัย : เรวดี วุฒิจำนงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการลดปริมาณการใช้น้ำและปุ๋ยในการผลิตไม้กระถาง

บรรณานุกรม :
เรวดี วุฒิจำนงค์ . (2541). การศึกษาการลดปริมาณการใช้น้ำและปุ๋ยในการผลิตไม้กระถาง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เรวดี วุฒิจำนงค์ . 2541. "การศึกษาการลดปริมาณการใช้น้ำและปุ๋ยในการผลิตไม้กระถาง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เรวดี วุฒิจำนงค์ . "การศึกษาการลดปริมาณการใช้น้ำและปุ๋ยในการผลิตไม้กระถาง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2541. Print.
เรวดี วุฒิจำนงค์ . การศึกษาการลดปริมาณการใช้น้ำและปุ๋ยในการผลิตไม้กระถาง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2541.