ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และน้ำหนักของกล้ามเนื้อ อวัยวะภายใน กระดูก ไขมันในเนื้อเป็ด 3 พันธุ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และน้ำหนักของกล้ามเนื้อ อวัยวะภายใน กระดูก ไขมันในเนื้อเป็ด 3 พันธุ์
นักวิจัย : สุกิจ ขันธปราบ
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และน้ำหนักของกล้ามเนื้อ อวัยวะภายใน กระดูก ไขมันในเนื้อเป็ด 3 พันธุ์

บรรณานุกรม :
สุกิจ ขันธปราบ . (2541). เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และน้ำหนักของกล้ามเนื้อ อวัยวะภายใน กระดูก ไขมันในเนื้อเป็ด 3 พันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุกิจ ขันธปราบ . 2541. "เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และน้ำหนักของกล้ามเนื้อ อวัยวะภายใน กระดูก ไขมันในเนื้อเป็ด 3 พันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุกิจ ขันธปราบ . "เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และน้ำหนักของกล้ามเนื้อ อวัยวะภายใน กระดูก ไขมันในเนื้อเป็ด 3 พันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2541. Print.
สุกิจ ขันธปราบ . เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และน้ำหนักของกล้ามเนื้อ อวัยวะภายใน กระดูก ไขมันในเนื้อเป็ด 3 พันธุ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2541.