ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยการเอ็กทรูด 1. การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของถั่วเหลืองเพื่อเป็นอาหารสุกร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยการเอ็กทรูด 1. การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของถั่วเหลืองเพื่อเป็นอาหารสุกร
นักวิจัย : วินัย โยธินศิริกุล
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยการเอ็กทรูด 1. การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของถั่วเหลืองเพื่อเป็นอาหารสุกร

บรรณานุกรม :
วินัย โยธินศิริกุล . (2541). การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยการเอ็กทรูด 1. การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของถั่วเหลืองเพื่อเป็นอาหารสุกร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วินัย โยธินศิริกุล . 2541. "การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยการเอ็กทรูด 1. การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของถั่วเหลืองเพื่อเป็นอาหารสุกร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วินัย โยธินศิริกุล . "การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยการเอ็กทรูด 1. การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของถั่วเหลืองเพื่อเป็นอาหารสุกร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2541. Print.
วินัย โยธินศิริกุล . การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยการเอ็กทรูด 1. การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของถั่วเหลืองเพื่อเป็นอาหารสุกร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2541.