ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์เพื่อรับประทานเมล็ด (ปี 2541)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์เพื่อรับประทานเมล็ด (ปี 2541)
นักวิจัย : ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้างทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์เพื่อรับประทานเมล็ด (ปี 2541)

บรรณานุกรม :
ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น . (2541). การสร้างทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์เพื่อรับประทานเมล็ด (ปี 2541).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น . 2541. "การสร้างทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์เพื่อรับประทานเมล็ด (ปี 2541)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น . "การสร้างทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์เพื่อรับประทานเมล็ด (ปี 2541)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2541. Print.
ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น . การสร้างทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์เพื่อรับประทานเมล็ด (ปี 2541). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2541.