ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลนองในพื้นที่ต้นน้ำขนาดเล็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลนองในพื้นที่ต้นน้ำขนาดเล็ก
นักวิจัย : กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลนองในพื้นที่ต้นน้ำขนาดเล็ก

บรรณานุกรม :
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . (2542). ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลนองในพื้นที่ต้นน้ำขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . 2542. "ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลนองในพื้นที่ต้นน้ำขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . "ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลนองในพื้นที่ต้นน้ำขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลนองในพื้นที่ต้นน้ำขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.