ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการสารอาหารในกบบลูฟรอก (Rana catesbieana) (ปี 2542)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการสารอาหารในกบบลูฟรอก (Rana catesbieana) (ปี 2542)
นักวิจัย : เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาความต้องการสารอาหารในกบบลูฟรอก (Rana catesbieana) (ปี 2542)

บรรณานุกรม :
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ . (2542). การศึกษาความต้องการสารอาหารในกบบลูฟรอก (Rana catesbieana) (ปี 2542).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ . 2542. "การศึกษาความต้องการสารอาหารในกบบลูฟรอก (Rana catesbieana) (ปี 2542)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ . "การศึกษาความต้องการสารอาหารในกบบลูฟรอก (Rana catesbieana) (ปี 2542)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ . การศึกษาความต้องการสารอาหารในกบบลูฟรอก (Rana catesbieana) (ปี 2542). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.