ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาแรด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาแรด
นักวิจัย : สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาแรด

บรรณานุกรม :
สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย . (2542). การศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาแรด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย . 2542. "การศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาแรด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย . "การศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาแรด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย . การศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาแรด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.