ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพในการลดมลภาวะในฟาร์มสุกร I. การใช้เอนไซม์เพื่อเพิ่มการย่อยได้ของโภชนะ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพในการลดมลภาวะในฟาร์มสุกร I. การใช้เอนไซม์เพื่อเพิ่มการย่อยได้ของโภชนะ
นักวิจัย : วินัย โยธินศิริกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพในการลดมลภาวะในฟาร์มสุกร I. การใช้เอนไซม์เพื่อเพิ่มการย่อยได้ของโภชนะ

บรรณานุกรม :
วินัย โยธินศิริกุล . (2542). วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพในการลดมลภาวะในฟาร์มสุกร I. การใช้เอนไซม์เพื่อเพิ่มการย่อยได้ของโภชนะ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วินัย โยธินศิริกุล . 2542. "วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพในการลดมลภาวะในฟาร์มสุกร I. การใช้เอนไซม์เพื่อเพิ่มการย่อยได้ของโภชนะ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วินัย โยธินศิริกุล . "วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพในการลดมลภาวะในฟาร์มสุกร I. การใช้เอนไซม์เพื่อเพิ่มการย่อยได้ของโภชนะ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
วินัย โยธินศิริกุล . วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพในการลดมลภาวะในฟาร์มสุกร I. การใช้เอนไซม์เพื่อเพิ่มการย่อยได้ของโภชนะ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.