ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตอบสนองของพันธุ์และเพศในเป็ดเนื้อที่ถูกจำกัดอาหาร ในช่วงปลายของระยะการเจริญเติบโต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตอบสนองของพันธุ์และเพศในเป็ดเนื้อที่ถูกจำกัดอาหาร ในช่วงปลายของระยะการเจริญเติบโต
นักวิจัย : สุกิจ ขันธปราบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตอบสนองของพันธุ์และเพศในเป็ดเนื้อที่ถูกจำกัดอาหาร ในช่วงปลายของระยะการเจริญเติบโต

บรรณานุกรม :
สุกิจ ขันธปราบ . (2542). การตอบสนองของพันธุ์และเพศในเป็ดเนื้อที่ถูกจำกัดอาหาร ในช่วงปลายของระยะการเจริญเติบโต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุกิจ ขันธปราบ . 2542. "การตอบสนองของพันธุ์และเพศในเป็ดเนื้อที่ถูกจำกัดอาหาร ในช่วงปลายของระยะการเจริญเติบโต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุกิจ ขันธปราบ . "การตอบสนองของพันธุ์และเพศในเป็ดเนื้อที่ถูกจำกัดอาหาร ในช่วงปลายของระยะการเจริญเติบโต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
สุกิจ ขันธปราบ . การตอบสนองของพันธุ์และเพศในเป็ดเนื้อที่ถูกจำกัดอาหาร ในช่วงปลายของระยะการเจริญเติบโต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.