ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้หอยเชอรี่แห้งทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกบิ๊กอุย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้หอยเชอรี่แห้งทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกบิ๊กอุย
นักวิจัย : บัญชา ทองมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้หอยเชอรี่แห้งทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกบิ๊กอุย

บรรณานุกรม :
บัญชา ทองมี . (2542). การใช้หอยเชอรี่แห้งทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกบิ๊กอุย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บัญชา ทองมี . 2542. "การใช้หอยเชอรี่แห้งทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกบิ๊กอุย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บัญชา ทองมี . "การใช้หอยเชอรี่แห้งทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกบิ๊กอุย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
บัญชา ทองมี . การใช้หอยเชอรี่แห้งทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกบิ๊กอุย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.