ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการจัดการแปลงหม่อนเลี้ยงไหม และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงต้นหม่อนที่มีผลต่อการเลี้ยงไหม (ปี 2542)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการจัดการแปลงหม่อนเลี้ยงไหม และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงต้นหม่อนที่มีผลต่อการเลี้ยงไหม (ปี 2542)
นักวิจัย : ขยัน สุวรรณ
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิธีการจัดการแปลงหม่อนเลี้ยงไหม และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงต้นหม่อนที่มีผลต่อการเลี้ยงไหม (ปี 2542)

บรรณานุกรม :
ขยัน สุวรรณ . (2542). วิธีการจัดการแปลงหม่อนเลี้ยงไหม และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงต้นหม่อนที่มีผลต่อการเลี้ยงไหม (ปี 2542).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขยัน สุวรรณ . 2542. "วิธีการจัดการแปลงหม่อนเลี้ยงไหม และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงต้นหม่อนที่มีผลต่อการเลี้ยงไหม (ปี 2542)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขยัน สุวรรณ . "วิธีการจัดการแปลงหม่อนเลี้ยงไหม และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงต้นหม่อนที่มีผลต่อการเลี้ยงไหม (ปี 2542)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
ขยัน สุวรรณ . วิธีการจัดการแปลงหม่อนเลี้ยงไหม และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงต้นหม่อนที่มีผลต่อการเลี้ยงไหม (ปี 2542). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.