ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์พัฒนามูลนิธิโครงการหลวงตามการรับรู้ของเกษตรกรผู้นำในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์พัฒนามูลนิธิโครงการหลวงตามการรับรู้ของเกษตรกรผู้นำในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ประสิทธิ์ กาบจันทร์
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์พัฒนามูลนิธิโครงการหลวงตามการรับรู้ของเกษตรกรผู้นำในจังหวัดเชียงใหม่

บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ กาบจันทร์ . (2543). ความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์พัฒนามูลนิธิโครงการหลวงตามการรับรู้ของเกษตรกรผู้นำในจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประสิทธิ์ กาบจันทร์ . 2543. "ความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์พัฒนามูลนิธิโครงการหลวงตามการรับรู้ของเกษตรกรผู้นำในจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประสิทธิ์ กาบจันทร์ . "ความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์พัฒนามูลนิธิโครงการหลวงตามการรับรู้ของเกษตรกรผู้นำในจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543. Print.
ประสิทธิ์ กาบจันทร์ . ความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์พัฒนามูลนิธิโครงการหลวงตามการรับรู้ของเกษตรกรผู้นำในจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2543.