ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประกันคุณภาพการศึกษา: การศึกษาปัญหาการเรียนและแนวทางแก้ไขในวิชาพื้นฐานตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประกันคุณภาพการศึกษา: การศึกษาปัญหาการเรียนและแนวทางแก้ไขในวิชาพื้นฐานตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
นักวิจัย : วราภรณ์ ฟูกุล
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประกันคุณภาพการศึกษา: การศึกษาปัญหาการเรียนและแนวทางแก้ไขในวิชาพื้นฐานตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ ฟูกุล . (2543). การประกันคุณภาพการศึกษา: การศึกษาปัญหาการเรียนและแนวทางแก้ไขในวิชาพื้นฐานตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วราภรณ์ ฟูกุล . 2543. "การประกันคุณภาพการศึกษา: การศึกษาปัญหาการเรียนและแนวทางแก้ไขในวิชาพื้นฐานตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วราภรณ์ ฟูกุล . "การประกันคุณภาพการศึกษา: การศึกษาปัญหาการเรียนและแนวทางแก้ไขในวิชาพื้นฐานตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543. Print.
วราภรณ์ ฟูกุล . การประกันคุณภาพการศึกษา: การศึกษาปัญหาการเรียนและแนวทางแก้ไขในวิชาพื้นฐานตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2543.