ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเพาะเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและการดูดซับธาตุอาหารของกล้าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูป่าไม้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเพาะเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและการดูดซับธาตุอาหารของกล้าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูป่าไม้
นักวิจัย : วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . (2555). ผลของการเพาะเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและการดูดซับธาตุอาหารของกล้าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูป่าไม้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . 2555. "ผลของการเพาะเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและการดูดซับธาตุอาหารของกล้าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูป่าไม้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . "ผลของการเพาะเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและการดูดซับธาตุอาหารของกล้าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูป่าไม้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . ผลของการเพาะเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและการดูดซับธาตุอาหารของกล้าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูป่าไม้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.