ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องพ่นสารเคมีชนิดของของเหลวแบบพ่นหมอกสำหรับพืชไร่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องพ่นสารเคมีชนิดของของเหลวแบบพ่นหมอกสำหรับพืชไร่
นักวิจัย : เธียรชัย สันดุษฎี
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครื่องพ่นสารเคมีชนิดของของเหลวแบบพ่นหมอกสำหรับพืชไร่

บรรณานุกรม :
เธียรชัย สันดุษฎี . (2543). เครื่องพ่นสารเคมีชนิดของของเหลวแบบพ่นหมอกสำหรับพืชไร่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เธียรชัย สันดุษฎี . 2543. "เครื่องพ่นสารเคมีชนิดของของเหลวแบบพ่นหมอกสำหรับพืชไร่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เธียรชัย สันดุษฎี . "เครื่องพ่นสารเคมีชนิดของของเหลวแบบพ่นหมอกสำหรับพืชไร่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543. Print.
เธียรชัย สันดุษฎี . เครื่องพ่นสารเคมีชนิดของของเหลวแบบพ่นหมอกสำหรับพืชไร่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2543.