ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพการเก็บรักษา และสารเคมีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอกประเภทหัวบางชนิด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพการเก็บรักษา และสารเคมีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอกประเภทหัวบางชนิด
นักวิจัย : ยงยุทธ ข้ามสี่
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาสภาพการเก็บรักษา และสารเคมีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอกประเภทหัวบางชนิด

บรรณานุกรม :
ยงยุทธ ข้ามสี่ . (2543). การศึกษาสภาพการเก็บรักษา และสารเคมีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอกประเภทหัวบางชนิด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ยงยุทธ ข้ามสี่ . 2543. "การศึกษาสภาพการเก็บรักษา และสารเคมีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอกประเภทหัวบางชนิด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ยงยุทธ ข้ามสี่ . "การศึกษาสภาพการเก็บรักษา และสารเคมีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอกประเภทหัวบางชนิด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543. Print.
ยงยุทธ ข้ามสี่ . การศึกษาสภาพการเก็บรักษา และสารเคมีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอกประเภทหัวบางชนิด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2543.