ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำทิ้งของโรงงานนม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำทิ้งของโรงงานนม
นักวิจัย : มยุรา ศรีกัลยานุกูล
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำทิ้งของโรงงานนม

บรรณานุกรม :
มยุรา ศรีกัลยานุกูล . (2543). การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำทิ้งของโรงงานนม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มยุรา ศรีกัลยานุกูล . 2543. "การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำทิ้งของโรงงานนม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มยุรา ศรีกัลยานุกูล . "การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำทิ้งของโรงงานนม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543. Print.
มยุรา ศรีกัลยานุกูล . การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำทิ้งของโรงงานนม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2543.