ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรของพืชที่มีดอกในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรของพืชที่มีดอกในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นักวิจัย : พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรของพืชที่มีดอกในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บรรณานุกรม :
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . (2543). การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรของพืชที่มีดอกในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . 2543. "การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรของพืชที่มีดอกในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . "การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรของพืชที่มีดอกในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543. Print.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรของพืชที่มีดอกในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2543.