ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรถนะของเทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบในการควบคุมระดับอุณหภูมิในถังเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบธรรมชาติ (ปี 2544)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรถนะของเทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบในการควบคุมระดับอุณหภูมิในถังเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบธรรมชาติ (ปี 2544)
นักวิจัย : ณัฐวุฒิ ดุษฎี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สมรรถนะของเทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบในการควบคุมระดับอุณหภูมิในถังเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบธรรมชาติ (ปี 2544)

บรรณานุกรม :
ณัฐวุฒิ ดุษฎี . (2544). สมรรถนะของเทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบในการควบคุมระดับอุณหภูมิในถังเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบธรรมชาติ (ปี 2544).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐวุฒิ ดุษฎี . 2544. "สมรรถนะของเทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบในการควบคุมระดับอุณหภูมิในถังเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบธรรมชาติ (ปี 2544)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐวุฒิ ดุษฎี . "สมรรถนะของเทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบในการควบคุมระดับอุณหภูมิในถังเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบธรรมชาติ (ปี 2544)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
ณัฐวุฒิ ดุษฎี . สมรรถนะของเทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบในการควบคุมระดับอุณหภูมิในถังเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบธรรมชาติ (ปี 2544). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.