ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของการเลี้ยงปลานิลร่วมกับหอยขม(Vivipara sp.) เพื่อเสริมรายได้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของการเลี้ยงปลานิลร่วมกับหอยขม(Vivipara sp.) เพื่อเสริมรายได้
นักวิจัย : บัญชา ทองมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของการเลี้ยงปลานิลร่วมกับหอยขม(Vivipara sp.) เพื่อเสริมรายได้

บรรณานุกรม :
บัญชา ทองมี . (2544). การศึกษาผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของการเลี้ยงปลานิลร่วมกับหอยขม(Vivipara sp.) เพื่อเสริมรายได้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บัญชา ทองมี . 2544. "การศึกษาผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของการเลี้ยงปลานิลร่วมกับหอยขม(Vivipara sp.) เพื่อเสริมรายได้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บัญชา ทองมี . "การศึกษาผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของการเลี้ยงปลานิลร่วมกับหอยขม(Vivipara sp.) เพื่อเสริมรายได้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
บัญชา ทองมี . การศึกษาผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของการเลี้ยงปลานิลร่วมกับหอยขม(Vivipara sp.) เพื่อเสริมรายได้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.