ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสุกรแบบครบวงจร (ปี 2545)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสุกรแบบครบวงจร (ปี 2545)
นักวิจัย : สุทัศน์ ศิริ
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสุกรแบบครบวงจร (ปี 2545)

บรรณานุกรม :
สุทัศน์ ศิริ . (2544). โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสุกรแบบครบวงจร (ปี 2545).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทัศน์ ศิริ . 2544. "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสุกรแบบครบวงจร (ปี 2545)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทัศน์ ศิริ . "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสุกรแบบครบวงจร (ปี 2545)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
สุทัศน์ ศิริ . โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสุกรแบบครบวงจร (ปี 2545). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.