ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีทางเคมี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีทางเคมี
นักวิจัย : เพชรลดา กันทาดี
คำค้น : การหาลักษณะเฉพาะ , ทางเคมี , ผงลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ที่เตรียม
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาสภาวะการเตรียมทางเคมีที่เหมาะสม โดยแปรผันช่วงเวลาและอุณหภูมิแต่ควบคุมปริมาณสารตั้งต้นให้คงที่ แล้วหาลักษณะเฉพาะของสารที่เตรียมได้โดยใช้เทคนิคเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชันในการหาโครงสร้างของสาร และยืนยันผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม ฯลฯ

บรรณานุกรม :
เพชรลดา กันทาดี . (2549). การหาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีทางเคมี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เพชรลดา กันทาดี . 2549. "การหาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีทางเคมี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เพชรลดา กันทาดี . "การหาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีทางเคมี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
เพชรลดา กันทาดี . การหาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีทางเคมี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.