ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงบริเวณเขื่อนภูมิพลตอนบน (อ่างเก็บน้ำดอยเต่า) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ (ปี 2549)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงบริเวณเขื่อนภูมิพลตอนบน (อ่างเก็บน้ำดอยเต่า) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ (ปี 2549)
นักวิจัย : ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงบริเวณเขื่อนภูมิพลตอนบน (อ่างเก็บน้ำดอยเต่า) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ (ปี 2549)

บรรณานุกรม :
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . (2548). การศึกษาแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงบริเวณเขื่อนภูมิพลตอนบน (อ่างเก็บน้ำดอยเต่า) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ (ปี 2549).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . 2548. "การศึกษาแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงบริเวณเขื่อนภูมิพลตอนบน (อ่างเก็บน้ำดอยเต่า) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ (ปี 2549)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . "การศึกษาแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงบริเวณเขื่อนภูมิพลตอนบน (อ่างเก็บน้ำดอยเต่า) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ (ปี 2549)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . การศึกษาแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงบริเวณเขื่อนภูมิพลตอนบน (อ่างเก็บน้ำดอยเต่า) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ (ปี 2549). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.