ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยจุลินทรีย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยจุลินทรีย์
นักวิจัย : ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยจุลินทรีย์

บรรณานุกรม :
ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี . (2550). การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยจุลินทรีย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี . 2550. "การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยจุลินทรีย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี . "การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยจุลินทรีย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี . การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยจุลินทรีย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.