ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการความร่วมมือในการศึกษาวิจัยน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ในการเดินเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าบนพื้นที่เกาะ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการความร่วมมือในการศึกษาวิจัยน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ในการเดินเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าบนพื้นที่เกาะ
นักวิจัย : ณัฐวุฒิ ดุษฎี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการความร่วมมือในการศึกษาวิจัยน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ในการเดินเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าบนพื้นที่เกาะ

บรรณานุกรม :
ณัฐวุฒิ ดุษฎี . (2550). โครงการความร่วมมือในการศึกษาวิจัยน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ในการเดินเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าบนพื้นที่เกาะ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐวุฒิ ดุษฎี . 2550. "โครงการความร่วมมือในการศึกษาวิจัยน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ในการเดินเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าบนพื้นที่เกาะ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐวุฒิ ดุษฎี . "โครงการความร่วมมือในการศึกษาวิจัยน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ในการเดินเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าบนพื้นที่เกาะ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ณัฐวุฒิ ดุษฎี . โครงการความร่วมมือในการศึกษาวิจัยน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ในการเดินเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าบนพื้นที่เกาะ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.