ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีปริมาณสารฟลาโวนอยสูง เพื่อการบริโภคและเพื่อการส่งออก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีปริมาณสารฟลาโวนอยสูง เพื่อการบริโภคและเพื่อการส่งออก
นักวิจัย : เศรษฐา ศิริพินทุ์
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีปริมาณสารฟลาโวนอยสูง เพื่อการบริโภคและเพื่อการส่งออก

บรรณานุกรม :
เศรษฐา ศิริพินทุ์ . (2550). การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีปริมาณสารฟลาโวนอยสูง เพื่อการบริโภคและเพื่อการส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เศรษฐา ศิริพินทุ์ . 2550. "การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีปริมาณสารฟลาโวนอยสูง เพื่อการบริโภคและเพื่อการส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เศรษฐา ศิริพินทุ์ . "การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีปริมาณสารฟลาโวนอยสูง เพื่อการบริโภคและเพื่อการส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
เศรษฐา ศิริพินทุ์ . การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีปริมาณสารฟลาโวนอยสูง เพื่อการบริโภคและเพื่อการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.