ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดการปนเปื้นของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตรกร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดการปนเปื้นของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตรกร
นักวิจัย : ปราโมช ศีตะโกเศศ
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การลดการปนเปื้นของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตรกร

บรรณานุกรม :
ปราโมช ศีตะโกเศศ . (2550). การลดการปนเปื้นของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตรกร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปราโมช ศีตะโกเศศ . 2550. "การลดการปนเปื้นของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตรกร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปราโมช ศีตะโกเศศ . "การลดการปนเปื้นของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตรกร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ปราโมช ศีตะโกเศศ . การลดการปนเปื้นของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตรกร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.