ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตร
นักวิจัย : สิทธิสิน บวรสมบัติ
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตร

บรรณานุกรม :
สิทธิสิน บวรสมบัติ . (2550). การลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิทธิสิน บวรสมบัติ . 2550. "การลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิทธิสิน บวรสมบัติ . "การลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
สิทธิสิน บวรสมบัติ . การลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.