ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยส้มป่อยภายใต้ข้อจำกัดของเกษตรพื้นที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะตอนบนอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยส้มป่อยภายใต้ข้อจำกัดของเกษตรพื้นที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะตอนบนอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : อรทัย มิ่งธิพล
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยส้มป่อยภายใต้ข้อจำกัดของเกษตรพื้นที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะตอนบนอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บรรณานุกรม :
อรทัย มิ่งธิพล . (2550). ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยส้มป่อยภายใต้ข้อจำกัดของเกษตรพื้นที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะตอนบนอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรทัย มิ่งธิพล . 2550. "ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยส้มป่อยภายใต้ข้อจำกัดของเกษตรพื้นที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะตอนบนอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรทัย มิ่งธิพล . "ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยส้มป่อยภายใต้ข้อจำกัดของเกษตรพื้นที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะตอนบนอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
อรทัย มิ่งธิพล . ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยส้มป่อยภายใต้ข้อจำกัดของเกษตรพื้นที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะตอนบนอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.