ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว
นักวิจัย : ภูสิต ปุกมณี
คำค้น : ไดอะทอไมต์ที่ , น้ำเสีย , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , โลหะหนัก , การดูดซับ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว

บรรณานุกรม :
ภูสิต ปุกมณี . (2550). การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภูสิต ปุกมณี . 2550. "การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภูสิต ปุกมณี . "การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ภูสิต ปุกมณี . การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.