ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกชนิดของปูม้า (Portunus pelagicus) ในน่านน้ำไทยโดยใช้จำนวนและรูปร่างของโครโมโซม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกชนิดของปูม้า (Portunus pelagicus) ในน่านน้ำไทยโดยใช้จำนวนและรูปร่างของโครโมโซม
นักวิจัย : นาตาลี อาร์ ใจเย็น
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การจำแนกชนิดของปูม้า (Portunus pelagicus) ในน่านน้ำไทยโดยใช้จำนวนและรูปร่างของโครโมโซม

บรรณานุกรม :
นาตาลี อาร์ ใจเย็น . (2550). การจำแนกชนิดของปูม้า (Portunus pelagicus) ในน่านน้ำไทยโดยใช้จำนวนและรูปร่างของโครโมโซม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นาตาลี อาร์ ใจเย็น . 2550. "การจำแนกชนิดของปูม้า (Portunus pelagicus) ในน่านน้ำไทยโดยใช้จำนวนและรูปร่างของโครโมโซม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นาตาลี อาร์ ใจเย็น . "การจำแนกชนิดของปูม้า (Portunus pelagicus) ในน่านน้ำไทยโดยใช้จำนวนและรูปร่างของโครโมโซม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
นาตาลี อาร์ ใจเย็น . การจำแนกชนิดของปูม้า (Portunus pelagicus) ในน่านน้ำไทยโดยใช้จำนวนและรูปร่างของโครโมโซม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.