ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มผีเสื้อและคาร์เนชั่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มผีเสื้อและคาร์เนชั่น
นักวิจัย : เรวดี วุฒิจำนงค์
คำค้น : พันธุ์พืชกลุ่มผีเสื้อ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , คาร์เนชั่น
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มผีเสื้อและคาร์เนชั่น

บรรณานุกรม :
เรวดี วุฒิจำนงค์ . (2550). การปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มผีเสื้อและคาร์เนชั่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เรวดี วุฒิจำนงค์ . 2550. "การปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มผีเสื้อและคาร์เนชั่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เรวดี วุฒิจำนงค์ . "การปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มผีเสื้อและคาร์เนชั่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
เรวดี วุฒิจำนงค์ . การปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มผีเสื้อและคาร์เนชั่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.