ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินทรายและการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยการผสมภายในพี่นอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินทรายและการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยการผสมภายในพี่นอง
นักวิจัย : ชัยวิชิต เพชรศิลา
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินทรายและการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยการผสมภายในพี่นอง

บรรณานุกรม :
ชัยวิชิต เพชรศิลา . (2550). การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินทรายและการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยการผสมภายในพี่นอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชัยวิชิต เพชรศิลา . 2550. "การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินทรายและการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยการผสมภายในพี่นอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชัยวิชิต เพชรศิลา . "การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินทรายและการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยการผสมภายในพี่นอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ชัยวิชิต เพชรศิลา . การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินทรายและการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยการผสมภายในพี่นอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.