ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพเส้นทางจักรยานผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร (ปี 2551)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพเส้นทางจักรยานผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร (ปี 2551)
นักวิจัย : อำนาจ รักษาพล
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาศักยภาพเส้นทางจักรยานผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร (ปี 2551)

บรรณานุกรม :
อำนาจ รักษาพล . (2551). การศึกษาศักยภาพเส้นทางจักรยานผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร (ปี 2551).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อำนาจ รักษาพล . 2551. "การศึกษาศักยภาพเส้นทางจักรยานผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร (ปี 2551)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อำนาจ รักษาพล . "การศึกษาศักยภาพเส้นทางจักรยานผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร (ปี 2551)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
อำนาจ รักษาพล . การศึกษาศักยภาพเส้นทางจักรยานผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร (ปี 2551). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.