ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการการออกดอกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการทรงต้นลำไย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการการออกดอกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการทรงต้นลำไย
นักวิจัย : นพดล จรัสสัมฤทธิ์
คำค้น : ทรงต้นลำไย , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , การออกดอก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การจัดการการออกดอกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการทรงต้นลำไย

บรรณานุกรม :
นพดล จรัสสัมฤทธิ์ . (2551). การจัดการการออกดอกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการทรงต้นลำไย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นพดล จรัสสัมฤทธิ์ . 2551. "การจัดการการออกดอกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการทรงต้นลำไย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นพดล จรัสสัมฤทธิ์ . "การจัดการการออกดอกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการทรงต้นลำไย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
นพดล จรัสสัมฤทธิ์ . การจัดการการออกดอกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการทรงต้นลำไย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.