ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานทดแทน (ไฮโดรเจน และเอทานอล) จากไฮโดรไลเสตชานข้าวฟ่างหวานโดยจุลินทรีย์และสาหร่าย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานทดแทน (ไฮโดรเจน และเอทานอล) จากไฮโดรไลเสตชานข้าวฟ่างหวานโดยจุลินทรีย์และสาหร่าย
นักวิจัย : อลิศรา เรืองแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลิศรา เรืองแสง . (2553). การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานทดแทน (ไฮโดรเจน และเอทานอล) จากไฮโดรไลเสตชานข้าวฟ่างหวานโดยจุลินทรีย์และสาหร่าย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อลิศรา เรืองแสง . 2553. "การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานทดแทน (ไฮโดรเจน และเอทานอล) จากไฮโดรไลเสตชานข้าวฟ่างหวานโดยจุลินทรีย์และสาหร่าย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อลิศรา เรืองแสง . "การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานทดแทน (ไฮโดรเจน และเอทานอล) จากไฮโดรไลเสตชานข้าวฟ่างหวานโดยจุลินทรีย์และสาหร่าย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
อลิศรา เรืองแสง . การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานทดแทน (ไฮโดรเจน และเอทานอล) จากไฮโดรไลเสตชานข้าวฟ่างหวานโดยจุลินทรีย์และสาหร่าย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.