ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาการใช้สารออกฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อยึดเปลือกของหอยนางรมมีชีวิตเพื่อการบริโภคในรูปแบบสด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาการใช้สารออกฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อยึดเปลือกของหอยนางรมมีชีวิตเพื่อการบริโภคในรูปแบบสด
นักวิจัย : กมลวรรณ ศุภวิญญู
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยและพัฒนาการใช้สารออกฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อยึดเปลือกของหอยนางรมมีชีวิตเพื่อการบริโภคในรูปแบบสด

บรรณานุกรม :
กมลวรรณ ศุภวิญญู . (2552). การวิจัยและพัฒนาการใช้สารออกฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อยึดเปลือกของหอยนางรมมีชีวิตเพื่อการบริโภคในรูปแบบสด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กมลวรรณ ศุภวิญญู . 2552. "การวิจัยและพัฒนาการใช้สารออกฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อยึดเปลือกของหอยนางรมมีชีวิตเพื่อการบริโภคในรูปแบบสด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กมลวรรณ ศุภวิญญู . "การวิจัยและพัฒนาการใช้สารออกฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อยึดเปลือกของหอยนางรมมีชีวิตเพื่อการบริโภคในรูปแบบสด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
กมลวรรณ ศุภวิญญู . การวิจัยและพัฒนาการใช้สารออกฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อยึดเปลือกของหอยนางรมมีชีวิตเพื่อการบริโภคในรูปแบบสด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.