ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการแบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ 1

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการแบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ 1
นักวิจัย : ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการแบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ 1

บรรณานุกรม :
ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ . (2552). ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการแบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ 1.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ . 2552. "ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการแบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ 1".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ . "ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการแบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ 1."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ . ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการแบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ 1. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.