ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองไทย (ปี 2552)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองไทย (ปี 2552)
นักวิจัย : นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองไทย (ปี 2552)

บรรณานุกรม :
นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า . (2551). การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองไทย (ปี 2552).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า . 2551. "การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองไทย (ปี 2552)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า . "การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองไทย (ปี 2552)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า . การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองไทย (ปี 2552). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.