ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตม่อฮ้อมด้วยเชื้อ Bacillus sp. (Mk - 8) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตม่อฮ้อมด้วยเชื้อ Bacillus sp. (Mk - 8) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์
นักวิจัย : ฐปน ชื่นบาล
คำค้น : ม่อฮ้อม , อุตสาหกรรม , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , การบำบัดน้ำเสีย , บึงประดิษฐ์ , เชื้อ , Bacillus
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตม่อฮ้อมด้วยเชื้อ Bacillus sp. (Mk - 8) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์

บรรณานุกรม :
ฐปน ชื่นบาล . (2552). การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตม่อฮ้อมด้วยเชื้อ Bacillus sp. (Mk - 8) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐปน ชื่นบาล . 2552. "การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตม่อฮ้อมด้วยเชื้อ Bacillus sp. (Mk - 8) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐปน ชื่นบาล . "การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตม่อฮ้อมด้วยเชื้อ Bacillus sp. (Mk - 8) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ฐปน ชื่นบาล . การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตม่อฮ้อมด้วยเชื้อ Bacillus sp. (Mk - 8) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.