ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศของชุมชนบ้านแม่จั๊วะโดยการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตรอินทรีย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศของชุมชนบ้านแม่จั๊วะโดยการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตรอินทรีย์
นักวิจัย : ณัฐพร จันทร์ฉาย
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , การแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ , น้ำส้มควันไม้ , ชุมชนบ้านแม่จั๊วะ , การเกษตรอินทรีย์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศของชุมชนบ้านแม่จั๊วะโดยการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตรอินทรีย์

บรรณานุกรม :
ณัฐพร จันทร์ฉาย . (2552). การศึกษาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศของชุมชนบ้านแม่จั๊วะโดยการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตรอินทรีย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐพร จันทร์ฉาย . 2552. "การศึกษาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศของชุมชนบ้านแม่จั๊วะโดยการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตรอินทรีย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐพร จันทร์ฉาย . "การศึกษาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศของชุมชนบ้านแม่จั๊วะโดยการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตรอินทรีย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ณัฐพร จันทร์ฉาย . การศึกษาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศของชุมชนบ้านแม่จั๊วะโดยการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.