ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณค่าทางอาหารและการสลายตัวของโภชนะในผลลำไยตกเกรด เปลือกและเมล็ดลำไยในกระเพาะรูเมนโคนมโดยวิธีใช้ถุงไนล่อน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณค่าทางอาหารและการสลายตัวของโภชนะในผลลำไยตกเกรด เปลือกและเมล็ดลำไยในกระเพาะรูเมนโคนมโดยวิธีใช้ถุงไนล่อน
นักวิจัย : สมปอง สรวมศิริ
คำค้น : งานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คุณค่าทางอาหารและการสลายตัวของโภชนะในผลลำไยตกเกรด เปลือกและเมล็ดลำไยในกระเพาะรูเมนโคนมโดยวิธีใช้ถุงไนล่อน

บรรณานุกรม :
สมปอง สรวมศิริ . (2553). คุณค่าทางอาหารและการสลายตัวของโภชนะในผลลำไยตกเกรด เปลือกและเมล็ดลำไยในกระเพาะรูเมนโคนมโดยวิธีใช้ถุงไนล่อน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมปอง สรวมศิริ . 2553. "คุณค่าทางอาหารและการสลายตัวของโภชนะในผลลำไยตกเกรด เปลือกและเมล็ดลำไยในกระเพาะรูเมนโคนมโดยวิธีใช้ถุงไนล่อน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมปอง สรวมศิริ . "คุณค่าทางอาหารและการสลายตัวของโภชนะในผลลำไยตกเกรด เปลือกและเมล็ดลำไยในกระเพาะรูเมนโคนมโดยวิธีใช้ถุงไนล่อน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
สมปอง สรวมศิริ . คุณค่าทางอาหารและการสลายตัวของโภชนะในผลลำไยตกเกรด เปลือกและเมล็ดลำไยในกระเพาะรูเมนโคนมโดยวิธีใช้ถุงไนล่อน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.