ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารทางการเมืองบนสังคมออนไลน์กรณีศึกษา : การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนเฟชบุ๊ค

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารทางการเมืองบนสังคมออนไลน์กรณีศึกษา : การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนเฟชบุ๊ค
นักวิจัย : อุดมวิทย์ นักดนตรี
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสื่อสารทางการเมืองบนสังคมออนไลน์กรณีศึกษา : การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนเฟชบุ๊ค

บรรณานุกรม :
อุดมวิทย์ นักดนตรี . (2553). การสื่อสารทางการเมืองบนสังคมออนไลน์กรณีศึกษา : การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนเฟชบุ๊ค.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุดมวิทย์ นักดนตรี . 2553. "การสื่อสารทางการเมืองบนสังคมออนไลน์กรณีศึกษา : การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนเฟชบุ๊ค".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุดมวิทย์ นักดนตรี . "การสื่อสารทางการเมืองบนสังคมออนไลน์กรณีศึกษา : การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนเฟชบุ๊ค."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
อุดมวิทย์ นักดนตรี . การสื่อสารทางการเมืองบนสังคมออนไลน์กรณีศึกษา : การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนเฟชบุ๊ค. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.