ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เผยแพร่งานวิจัยและนัวตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เผยแพร่งานวิจัยและนัวตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร
นักวิจัย : พิชัย สมบูรณ์วงศ์
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เผยแพร่งานวิจัยและนัวตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร

บรรณานุกรม :
พิชัย สมบูรณ์วงศ์ . (2553). เผยแพร่งานวิจัยและนัวตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิชัย สมบูรณ์วงศ์ . 2553. "เผยแพร่งานวิจัยและนัวตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิชัย สมบูรณ์วงศ์ . "เผยแพร่งานวิจัยและนัวตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
พิชัย สมบูรณ์วงศ์ . เผยแพร่งานวิจัยและนัวตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.