ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า
นักวิจัย : สุดาพร ตงศิริ
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า

บรรณานุกรม :
สุดาพร ตงศิริ . (2553). การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุดาพร ตงศิริ . 2553. "การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุดาพร ตงศิริ . "การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
สุดาพร ตงศิริ . การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.