ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเลี้ยงหมูป่าแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ของชุมชนผีตองเหลือง จ. แพร่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเลี้ยงหมูป่าแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ของชุมชนผีตองเหลือง จ. แพร่
นักวิจัย : ณัฐพร จันทร์ฉาย
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเลี้ยงหมูป่าแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ของชุมชนผีตองเหลือง จ. แพร่

บรรณานุกรม :
ณัฐพร จันทร์ฉาย . (2553). ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเลี้ยงหมูป่าแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ของชุมชนผีตองเหลือง จ. แพร่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐพร จันทร์ฉาย . 2553. "ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเลี้ยงหมูป่าแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ของชุมชนผีตองเหลือง จ. แพร่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐพร จันทร์ฉาย . "ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเลี้ยงหมูป่าแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ของชุมชนผีตองเหลือง จ. แพร่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ณัฐพร จันทร์ฉาย . ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเลี้ยงหมูป่าแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ของชุมชนผีตองเหลือง จ. แพร่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.