ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนเพื่อใช้ฟื้นฟูดินและแหล่งน้ำทางการเกษตรที่มีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนเพื่อใช้ฟื้นฟูดินและแหล่งน้ำทางการเกษตรที่มีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
นักวิจัย : ณิชาพล แก้วชฎา
คำค้น : สารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน , การคัดแยกจุลินทรีย์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนเพื่อใช้ฟื้นฟูดินและแหล่งน้ำทางการเกษตรที่มีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

บรรณานุกรม :
ณิชาพล แก้วชฎา . (2554). การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนเพื่อใช้ฟื้นฟูดินและแหล่งน้ำทางการเกษตรที่มีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณิชาพล แก้วชฎา . 2554. "การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนเพื่อใช้ฟื้นฟูดินและแหล่งน้ำทางการเกษตรที่มีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณิชาพล แก้วชฎา . "การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนเพื่อใช้ฟื้นฟูดินและแหล่งน้ำทางการเกษตรที่มีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ณิชาพล แก้วชฎา . การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนเพื่อใช้ฟื้นฟูดินและแหล่งน้ำทางการเกษตรที่มีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.