ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการจัดการดินและน้ำในระบบการปลูกข้าวเพื่อประหยัดน้ำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดการดินและน้ำในระบบการปลูกข้าวเพื่อประหยัดน้ำ
นักวิจัย : ศุภธิดา อ่ำทอง
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , งานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาการจัดการดินและน้ำในระบบการปลูกข้าวเพื่อประหยัดน้ำ

บรรณานุกรม :
ศุภธิดา อ่ำทอง . (2554). การพัฒนาการจัดการดินและน้ำในระบบการปลูกข้าวเพื่อประหยัดน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภธิดา อ่ำทอง . 2554. "การพัฒนาการจัดการดินและน้ำในระบบการปลูกข้าวเพื่อประหยัดน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภธิดา อ่ำทอง . "การพัฒนาการจัดการดินและน้ำในระบบการปลูกข้าวเพื่อประหยัดน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ศุภธิดา อ่ำทอง . การพัฒนาการจัดการดินและน้ำในระบบการปลูกข้าวเพื่อประหยัดน้ำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.